Hôm nay: 11-08-2020 Cục Hải quan Kiên Giang - Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả
TIN TỨC
Kinh tế - Xã hội Kiên Giang
Tin Ngành Hải quan
Hải quan Kiên Giang
Tuyển dụng công chức
Tỷ giá tính thuế XNK
Tỷ giá USD: 07-11-2017
USD 22.465,00 VNĐ
Các tỷ giá khác áp dụng:
(Từ 07-11-2017 đến 30-11-2017)
GBP 29.645,00 VNĐ
THB 676,00 VNĐ
DKK 3.514,00 VNĐ
NOK 2.754,00 VNĐ
SEK 2.688,00 VNĐ
EUR 26.143,00 VNĐ
CAD 17.504,00 VNĐ
HKD 2.880,00 VNĐ
SGD 16.505,00 VNĐ
AUD 17.262,00 VNĐ
CHF 22.560,00 VNĐ
MYR 5.310,00 VNĐ
RUB 388,00 VNĐ
INR 346,00 VNĐ
KRW 20,00 VNĐ
JPY 199,00 VNĐ
Tin tứcKinh tế - Xã hội Kiên Giang
Kiên Giang: Kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VII thành công tốt đẹp
Theo : www.kiengiang.gov.vn - Cập nhật : 10:16:56 Ngày: 19-01-2010

Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VII, là kỳ họp thường lệ cuối năm 2009, được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13/01/2010.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét các báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành án dân sự; triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp; tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2009; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 26. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Xem xét các báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét 02 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và 14 tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về chương trình phát triển nguồn nhân lực; quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2009 của HĐND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước đạt 16.769,9 tỷ đồng, tăng 10,52%; GDP bình quân đầu người 906 USD; Sản lượng lương thực 3.397.650 tấn, đạt 100,23% kế hoạch, tăng 0,31% so với năm 2008; Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 468.825 tấn, đạt 105,6% kế hoạch; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-TTCN 12.118,6 tỷ đồng, đạt 98,8%; Kim ngạch xuất khẩu 510 triệu USD, đạt 102%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 2.491,6 tỷ đồng, đạt 111% dự toán; Tổng chi ngân sách địa phương 4.068 tỷ đồng, đạt 112,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 1.471,3 tỷ đồng; Tỷ lệ các xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm đạt 95% và được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 74%; Huy động học sinh từ 06 đến 14 tuổi đến trường đạt 94,7%; Số lao động được giải quyết việc làm ổn định 29.659 người, đạt 102,27%; trong đó, xuất khẩu lao động 120 người, đạt 20%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 19%; Giảm tỷ lệ sinh 0,3‰; Tỷ lệ hộ sử dụng điện 93%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 87%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,81%; Tai nạn giao thông tăng 2,53%; Công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.

HĐND tỉnh đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 như sau:

Mục tiêu tổng quát: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế ổn định, hợp lý. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phòng chống, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung giải quyết khiếu kiện của công dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

    * Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 12% trở lên;
    * Thu nhập bình quân đầu người 1.002 USD (giá cố định 1994);
    * Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2,1%, sản lượng lương thực phấn đấu đạt trên 3,41 triệu tấn;
    * Giá trị sản xuất thủy sản tăng 5,6%, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 483.895 tấn, (sản lượng khai thác 360.000 tấn, nuôi trồng 123.895 tấn, trong đó tôm nuôi 33.600 tấn);
    * Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN (giá cố định 1994) đạt 13.432 tỷ đồng, tăng 10,8%;
    * Kim ngạch xuất khẩu đạt 520 triệu USD, tăng 1,9%. Kim ngạch nhập khẩu 30 triệu USD. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 17,4%;
    * Tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.718 tỷ đồng, tăng 9,1%. Tổng chi ngân sách 4.303 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 1.427,56 tỷ đồng;
    * Tổng vốn đầu tư trên địa bàn trên 19.500 tỷ đồng, bằng 45,6% GDP; tăng 48,7% so với năm 2009;
    * Tỷ lệ xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm xã đạt 100%, nhựa hóa hoặc bê tông hóa 80%;
    *  Giảm tỷ lệ sinh 0,3‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 12,65‰, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 17,6%;
    * Tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 95% trở lên, công nhận tốt nghiệp phổ cập giáo dục tiểu học 500 người, phổ cập trung học cơ sở 2.500 người, xóa mù chữ và sau xóa mù chữ 800 người.
    * Giải quyết việc làm 29.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 23%.
    * Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,5%;
    * Tỷ lệ hộ sử dụng điện 95%;
    * Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 90%;
    * Giảm số vụ tai nạn giao thông, số người bị thương, số người chết do tai nạn giao thông xuống dưới 15% so với năm 2009;
    * Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.

Về hoạt động của HĐND các cấp:

Cơ bản thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, quyết định những chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Các nghị quyết được ban hành trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có tính khả thi. Kỳ họp HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, từng bước có cải tiến: tại kỳ họp chuyên đề về ngân sách, xem xét, quyết định danh mục công trình và chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tính dân chủ được mở rộng, chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri chú ý theo dõi; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết; chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh được nâng lên; vị trí, vai trò của HĐND tỉnh được khẳng định. UBND đã kịp thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực, các Ban của HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ngành tỉnh khá chặt chẽ.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND các cấp vẫn còn tồn tại, hạn chế như việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp ở một số huyện, xã chậm, ít cải tiến về cách thức tổ chức kỳ họp; đại biểu tham gia ý kiến đóng góp nội dung kỳ họp và chất vấn chưa nhiều. Hoạt động giám sát còn hạn chế, nhất là việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chưa đầy đủ. Tổ chức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng như Quy chế hoạt động của HĐND quy định, chủ yếu là tiếp xúc nơi đại biểu ứng cử, đại diện UBND cấp huyện chưa tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu chưa báo cáo với cử tri về hoạt động của mình trong năm. Còn nhiều Tổ đại biểu ở ba cấp chưa duy trì sinh hoạt định kỳ. Một số đại biểu chưa thực hiện tốt trách nhiệm tiếp xúc cử tri, nghiên cứu chính sách, pháp luật.

Thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường, hoạt động của HĐND xã, thị trấn gặp một số khó khăn do thiếu sự hướng dẫn, giúp đỡ của HĐND cấp trên trực tiếp về chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri; công tác thỉnh thị, báo cáo về trên không kịp thời; công tác thông tin, tổng hợp về hoạt động HĐND xã, thị trấn để báo cáo cho Thường trực HĐND tỉnh chưa đầy đủ.

Về chất vấn và trả lời chất vấn:

Tại kỳ họp này có 8 đại biểu chất vấn 13 nội dung đối với UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh. Chủ tọa kỳ họp đã bố trí cho 11 sở, ngành trả lời ý kiến cử tri, trong đó quyết định cho 8 sở, ngành báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri kết hợp giải trình những ý kiến đại biểu đặt ra trong thảo luận ở các tổ và trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,… Chủ tịch UBND tỉnh giải trình các ý kiến đại biểu đặt ra trong thảo luận, kết hợp trả lời một số ý kiến của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp.

Việc trả lời ý kiến cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo nghiêm túc, đi vào trọng tâm những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết.

Ngô Trung Nguyên

Tin tứcKinh tế - Xã hội Kiên Giang ...
Tìm kiếm: - - -
Dành cho doanh nghiệp
Tin tức mới cập nhật
Văn bản mới ban hành
[ văn bản số : 3527/TCHQ-CCHĐH]
[ cập nhật : 2013-07-24]
Công văn hướng dẫn giám sát hải quan thực hiện thủ tục HQĐT
----------------------------------------------
[ văn bản số : 7182/TCHQ-PC]
[ cập nhật : 2013-07-24]
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
----------------------------------------------
Phiếu thăm dò
Theo bạn, hỗ trợ khai Hải quan từ xa của Cục Hải quan Kiên Giang?
Tốt
Tạm được
Cần nhiều thay đổi
Ý kiến khác
Truy cập: 304.465
CỤC HẢI QUAN KIÊN GIANG
16 Nguyễn Công Trứ, Tp Rạch Giá, Kiên Giang - Điện thoại: +84 02973 862014 - Fax: +84 02973 862940
Giấy phép: 75/GP-TTĐT cấp ngày 11/6/2012 - Chịu trách nhiệm: Phó Cục trưởng Trần Minh Tiến
Ghi rõ nguồn www.kgcustoms.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.