Ngày 21/8/2007, Tổng cục Hải quan đă ban hành Quyết định số 1447/TCHQ/QĐ quy định về định dạng một số chứng từ điện tử khai Hải quan từ xa. Trên cơ sở Quyết định 1447/TCHQ/QĐ, các công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Đà Nẵng – SOFTECH đă đăng kư xây dựng phần mềm khai báo hải quan SOFTECH-ESC, công ty TNHH TM DV CNTT G.O.L đă đăng kư xây dựng phần mềm khai hải quan CDS và công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn đă đăng kư xây dựng bộ phần mềm khai báo hải quan ECUS để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, Cục CNTT&TK Hải quan nhận thấy các phần mềm nêu trên về cơ bản đă đáp ứng yêu cầu kết nối, truyền nhận dữ liệu điện tử khai báo hải quan theo chuẩn cơ quan Hải quan đă công bố.

Danh sách các doanh nghiệp được chứng nhận xây dựng phần mềm tương thích trong truyền nhận dữ liệu với cơ quan Hải quan, gồm:

 

Tại Đà Nẵng:

Công ty CP Công nghệ phần mềm Đà Nẵng

Địa chỉ: 15 Quang Trung, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3810535 hoặc 0511.3810534

Fax: 0511.3810278

Email: softech@softech.vn

 

Tại Hà Nội:

Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn

Địa chỉ: B1 Tuổi Trẻ - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 04.37545222, Fax: 04.37545223

Email: tsdhn@thaisonsoft.com.vn

 

Tại TP Hồ Chí Minh:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CNTT G.O.L

Địa chỉ: 89 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38298117, Fax: 08.39104124.

Email: info@gol.vn

(Theo Cục CNTT & TK Hải quan - Tổng cục Hải quan)